Giá:

Vị trí:

số Block:

Giá: 1,2 tỷ· / Căn

Vị trí:

số Block: 2 block

Giá: 2,3 tỷ / căn 72m2

Vị trí:

số Block: 2 Block

Giá: 16 triệu/m2

Vị trí:

số Block: 7 block, 13 Căn nhà phố

Giá: 3 tá»· / nền

Vị trí:

số Block: 108 nền biệt thá»±

Giá:

Vị trí:

số Block: 1

Giá: 7 tỷ/ căn

Vị trí:

số Block: 79 Căn nhà phố

Giá:

Vị trí:

số Block: 2

Giá: 1,4 tỷ / Căn 2PN

Vị trí:

số Block: 2 Block, 460 căn hộ, Shophouse, Office-tel

Giá: 1,4 tỷ / 2PN

Vị trí:

số Block: 1.200 căn hộ, 69 căn nhà phố

Bạn cần biết
Tin mới